Tim za motnje fluentnosti sestavljajo:

  • Ilka Dougan, spec. klin. log. (vodja),
  • Nuša Brumec, spec. klin. log.,
  • Nina Štrekelj, prof. spec. in reh. ped.,
  • asist. Ajda Demšar, univ. dipl. psih.,
  • Jana Škorjanc, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

MOTNJE FLUENTNOSTI

so prekinitve v toku govora v obliki podaljševanj, ponavljanj in zastojev, ki pritegnejo pozornost poslušalca in motijo komunikacijo. Pojavljajo se različno pogosto in intenzivno ter v vseh starostnih obdobjih.  Vzrok za nastanek motenj fluentnosti ni popolnoma pojasnjen, saj gre v večini za prepletanje več dejavnikov.


TIM ZA MOTNJE FLUENTNOSTI

  • prednostno obravnava osebe z motnjami fluentnosti (logopedska in psihološka diagnostika in terapija),
  • organizira skupinsko obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami fluentnosti (VaLMod),
  • omogoča timsko obravnavo in supervizijo,
  • skrbi za spremljanje novosti in izobraževanja na področju motenj fluentnosti,
  • ozavešča javnost.

INFORMATIVNA GRADIVA

VIDEO – Ozaveščanje o jecljanju
Plakat:

Razglednica: