Z vstopom v vrtec ali šolo postanejo vsi otroci tudi člani šolske knjižnice. Izdelamo jim člansko izkaznico. Z njo si pridobijo pravice do storitev, ki jih šolska knjižnica ponuja. Poleg otrok so uporabniki šolske knjižnice tudi vsi zaposleni na Centru za sluh in govor Maribor. Članarine ni. Vse knjižnično gradivo je dostopno brezplačno.

Šolska knjižnica razdeljena na dva dela – na enoto Vinarska in enoto Gosposvetska.

Na enoti, ki se nahaja na Vinarski, je večinoma literatura za otroke vrtca in prve triade osnovne šole.  Na enoti, ki se nahaja na Gosposvetski, je literatura večinsko namenjena otrokom druge in tretje triade.

Knjižničarji na obeh enotah izvajajo pravljične urice, pomagajo učencem pri izposoji primernega gradiva, vodijo različne projekte kot sta Bralna značka in Palček Bralček ter Noč branja in skrbijo za dober odnos do knjižnega gradiva ter branja. Otroke seznanjajo s sistematičnim brskanjem po knjižnem gradivu in vodijo proces izbiranja primernega gradiva od nesamostojnega do popolnoma avtonomnega izbiranja.