V skladu z Zakonom o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Učenci OŠ Centra za sluh in govor Maribor, stanujoči v Mariboru, ki nimajo letne vozovnice za mestni avtobusni promet, imajo možnost prevoza v šolo in domov z dvema šolskima avtobusoma. Na podlagi 56. člena Zakona o OŠ sta vozna pot in vozni red avtobusov dogovorjena z Mestno občino Maribor in podjetjem Marprom.

Za učence iz okoliških krajev sta jutranji in popoldanski prevoz organizirana s strani občin njihovega stalnega prebivališča.

Seznam prevoznikov v šol. letu 2020/2021:

Zap. Št.

PREVOZNIK

Število učencev –

enota Gosposvetska

Število učencev –

Enota Vinarska

1. RIBIČ-1 2 4
2. RIBIČ-2 5
3. MARPROM – VZHOD 21 6
4. ZELENI TURIZEM 4
5. LIPIČNIK 1 4 2
6. LIPIČNIK 2 13
7. ARRIVA-RUŠE 6
8. ČELAN 1 4
9. ČELAN 2 7
10. KAMOT RADLJE 1 2
11. RATNIK 3 3
12. SADEK 7 5
13. BRZZI – 1 5 1
14. BRZZI – 2 3
15. LORBEK – 1 6 4
16. LORBEK – 2 4
17. MARPROM – ZAHOD 29 7
18. MESTNI TAXI 5 1
19. EUROBUS 2 3
20. IPIS POLANEC 1 11
21. IPIS POLANEC 2 4 2
22. CAMEO 1