Dobrodošli na spletni strani Osnovne šole Centra za sluh in govor Maribor!

V šolskem letu 2021/2022 bo vzgojno izobraževalna dejavnost OŠ Centra za sluh in govor Maribor potekala na dveh enotah:

Slika: Šolski pribor (barvice, šilček, škarje, listki …)