Svet CSGM ima 12 članov:

 1. Bergauer Aleš, predstavnik delavcev zavoda
 2. Černec Dejan, predstavnik staršev,
 3. Damevska Maja, predstavnica staršev,
 4. Demšar Ajda, predstavnica delavcev zavoda
 5. Divjak Mirnik Lidija, predstavnica Mestne občine Maribor
 6. Dobovišek Andrej, predstavnik staršev,
 7. Habjanič Maja, predstavnica staršev
 8. Krušec Irena, predstavnica delavcev zavoda
 9. Mlinarič Kristina, predstavnica delavcev zavoda
 10. Štrekelj Nina, predstavnica delavcev zavoda
 11. predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 12. predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Predsednica Sveta CSGM: Ajda Demšar

Namestnik predsednice Sveta CSGM: Lidija Divjak Mirnik