Z veseljem sporočamo, da smo v založbi Centra za sluh in govor Maribor izdali priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje. Ta je izšla kot prva knjiga v zbirki Branje je lahko za vse, v kateri bodo, upamo, izšle še mnoge. Najprej se bomo posvetili izdaji slovenskih kanonskih besedil, ki so v učnem načrtu opredeljena kot obvezna za branje v tretjem VIO. To sta poleg Martina Krpana z Vrha še besedili Mačkova očeta Janka Kersnika ter Cankarjevi Bobi.

Priredbe literarnih besedil v lahko branje so namenjene posameznikom s težavami na področju branja, ki so lahko posledica najrazličnejših motenj ali zgolj omejenega znanja jezika pri tujcih, ki se slovenščino šele učijo. Velikokrat pa so prav ta besedila uporabna tudi za dvig bralne motivacije mladostnikov brez evidentiranih motenj, ki iz različnih vzrokov odklanjajo branje izvirnih besedil. Tovrstne literarne priredbe, kljub jezikovnim poenostavitvam, sledijo merilom kakovosti, med katerimi sta najpomembnejši jezikovna ustreznost in verodostojnost glede na izvirno besedilo. Prav zato so nepogrešljiv element vsake (šolske) knjižnice. 

 

Martin Krpan z Vrha