Vpis v redni vrtec

OE OŠ in vrtec Centra za sluh in govor Maribor vpisuje predšolske otroke v oddelek rednega vrtca na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto (maksimalno število otrok v oddelku je 19).

Izvajamo celodnevni program za predšolske otroke drugega starostnega obdobja v obsegu enega starostno heterogenega oddelka

Vpis novincev za naslednje šolsko leto poteka na osnovi Javnega razpisa za vpis in je skupen za vse javne vrtce v Mestni občini Maribor.  Skupnost vrtcev Maribor bo objavila obvestilo o javnem razpisu za vpis novincev v vrtce v vsaj enem dnevnem časopisu, Mestna občina Maribor pa na svoji spletni strani. Javni razpis se objavi tudi na spletni strani Centra za sluh in govor Maribor in na vidnih mestih vrtca.

Vpis v skupino rednega vrtca bo za š.l. 2021/2022 potekal v mesecu marcu 2021.

V mesecu marcu 2021 bomo, upoštevajoč epidemiološko sliko, organizirali DAN ODPRTIH VRAT.  Dobrodošli!

Starši vpišejo otroka tako, da  oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec na obrazcu, ki ga pripravi vrtec. Vlogo odda v tajništvo CSGM (pritličje) eden od staršev oz. skrbnikov otroka.

Starši so obveščeni o rešitvi vloge za mesec september v mesecu juniju, za sprejeme med šolskim letom pa v skladu s prostimi mesti.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:

  • podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
  • vzgojiteljici oddati zdravniško spričevalo otroka.

Starši lahko otroka iz vrtca izpišejo kadarkoli med letom oz. pred odhodom v šolo. IZPISNICO je potrebno oddati 15 dni pred izpisom.

Možna je NAJAVA POLETNE REZERVACIJE (30 % plačilo oskrbnine), ki jo je potrebno oddati 15 dni pred želenim datumom.

Informacije glede vpisa otrok v vrtec v šol. letu 2021/2020 dobite pri pomočnici ravnatelja – Tjaši Burja (tjasa.burja@csgm.si). Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 3 let.