BENKO TAMARA, mag. prof. log. in surdoped.

BRUHER KSENIJA, dipl. fizio.

BRUMEC NUŠA, spec. klin. log.

BRUS HLADEN LUCIJA, prof. spec. in reh. ped.

asist. DEMŠAR AJDA, univ. dipl. psih.

DOUGAN ILKA, spec. klin. log.

GLOBEVNIK KATJA, prof. spec. in reh. ped.

IRGOLIČ NELI, s.m.s.

mag. JELIČIĆ MLADEN, spec. klin. log.

KEČEK RENATA, mag. logopedije

KOLARIČ MOJCA, mag. prof. log. in surdoped.

LANG ADELA, spec. klin. logopedije

LUBIOVA SANDRA, dipl. m. s.

MEOLIC MARIJA, prof. def.

OBERŽAN LILIJANA, prof. def.

PETOVAR JASMINA, dipl. del. ter

PONEBŠEK KRISTINA, prof. spec. in reh. ped.

POTOČNIK BOŽENA, dipl. m. s.

ROJKO PETRA, prof. spec. in reh. ped.

ROPERT DIANA, prof. def.

ŠKORJANC JANA, univ. dipl. psiholog

ŠTREKELJ NINA, prof. spec. in reh. ped.

mag. TOMC ŠAVORA PETRA, prof. def.

TOMIĆ KATARINA, mag. prof. logop. in surdoped.

VIDAKOVIČ TAMARA, spec. klin. log.

VIZJAK KURE TUGOMIRA, spec. ped.

VNUK BORUT, mag. posl. ved, dipl. zn. – Vodja OE ZE

AJDA JUVANEC, dr. med., spec. otorinolaringolog

Zunanji sodelavci

TINA FERLINC, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije

mag. BREDA BREZNIK FARKAŠ, dr. med. spec. otorinolaringolog

izr. prof. dr. JANEZ REBOL, dr. med. spec. otorinolaringolog

NINA ŠENICA, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije