Dobrodošli na spletni strani vrtca Centra za sluh in govor Maribor!


Kontatki
za vaša vprašanja, predloge in različne informacije:

  • Tajništvo CSGM: Darja Majhenič; +386 2 228 53 40
  • Pomočnica ravnatelja – vodja vrtca: Polona Pintar Hedl; +386 2 228 53 50
  • Svetovalna služba – psihologinja (enota Vinarska): Tjaša Rola; +386 2 228 53 78

Slika: Risba šestih otrok, ki v roki držijo balone različnih barv.