Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra bodo učbeniki pričakali učence v matičnih razredih. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Zato lahko prispevate boljši ohranjenosti učbenikov tako, da jih po prejemu skrbno zavijete. Z učbeniki ravnajte skrbno, da si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami.


Vračanje učbenikov

Vračanje učbenikov je vezano na zaključek šolskega leta. Učbenike boste vrnili v zadnjem tednu pouka, in sicer nepoškodovane.

Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (za poškodovan učbenik 1/3 njegove nabavne cene, za uničen ali izgubljen učbenik 1/2 njegove nabavne cene).

Seznam šolskih potrebščin 2024/25 (klikni na povezavo)

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin, ki se bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu  sestavijo strokovni aktivi vseh treh vzgojno izobraževanih obdobij. Svet staršev pisno potrjuje soglasje o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred.