IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola CSGM izvaja

I.  pouk obveznih izbirnih predmetov v prilagojenem programu z EIS za učence 7., 8. in 9. razreda,
II. pouk obveznih izbirnih predmetov v prilagojenem programu z NIS za učence 7., 8. in 9. razreda in
III. pouk neobveznih izbirnih predmetov v prilagojenem programu z EIS za učence 4., 5. in 6. razreda.

I. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z EIS

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svojo nadarjenost in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi zaradi povezave z nadaljnjim šolanjem.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razredu, in so obvezni.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko.

Katalog OBVEZNIH izbirnih predmetov 2024/25 EIS

 

II. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIS

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svojo nadarjenost in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi zaradi povezave z nadaljnjim šolanjem.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razredu, in so obvezni.

Učenec izbere eno uro pouka izbirnih predmetov tedensko.

Katalog OBVEZNIH izbirnih predmetov 2024/25 NIS

III. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z EIS

Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Izberejo ga lahko učenci 4., 5. in 6. razreda.

Šola vas bo po zaključku izbirnega postopka obvestila, kateri neobvezni izbirni predmeti se bodo, glede na število prijav v prihodnjem šolskem letu, izvajali.

Katalog NEOBVEZNI izbirni predmeti 2024/25