Ime zavoda: CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Kratko ime:
CSGM
Naslov:
Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5054141000
Davčna številka: 86790455
Št. računa: 01100-6030690047 pri UJP Slov. Bistrica

Tajništvo CSGM: +386 2 228 53 40
Tajništvo OŠ (enota Gosposvetska): +386 2 228 53 44

Sprejemna ambulanta Zdravstvene enote: +386 2 228 53 46

Telefaks: +386 2 228 53 63
Elektronska pošta: tajnistvo@csgm.si

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor je država, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.