Knjižnica Centra za sluh in govor Maribor je del sistema COBISS.

Sestavljata jo šolska knjižnica, namenjena tako otrokom kot tudi strokovnim delavcem zavoda in strokovna knjižnica, namenjena strokovnim delavcem zavoda. Zaradi zbirke strokovnega gradiva z ožjega strokovnega področja surdopedagogike in logopedije ter tudi dela z otroki z avtističnimi motnjami omogočamo medknjižnično izposojo.