Jedilnik od 15.7.2024 do 19.7.2024
Jedilnik od 22.7.2024 do 26.7.2024
Jedilnik od 29.7.2024 do 2.8.2024
Jedilnik od 5.8.2024 do 9.8.2024
Obvestilo o alergenih

PREHRANA OTROK

Zdrava, uravnotežena in pestra prehrana ima velik pomen pri optimalnem telesnem in kognitivnem razvoju otrok. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otrštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjeskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. V kuhinji CSGM pripravljamo obroke za vrtčevske otroke (zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo, popoldanska malica) ter za osnovnošolske otrke (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo). Trudimo se, da v prehrano v čim večji meri vljučujemo lokalno pridelana živila oz. živila slovenskega porekla, ki imajo krajšo pot “od njive do krožnika” in zato višjo hranilno vrednost ter boljši okus. Prav tako v jedilnik vključujemo ekološko pridelana živila. Raznovrstnost lokano pridelanih živil in ekoloških živil v jedilniku je pogojena s ponudbo tovrstnih živil, ta pa od letnega časa in vremenskih pogojev.

MEDICINSKO PREDPISANA PREHRANA (DIETE)

Otroci lahko na podlagi zdravniškega potrdila uradne medicine koristijo medicinsko predpisano prehrano. Dietni obroki se pripravljajo ločeno od običajnih obrokov oziroma se prepovedana živila iz običajnega obroka izločjo (odvisno od vrste diete). Zdravniško potrdilo je veljavno eno leto (razen za trajne diete, kar zdravnik označi na zdravniškem potrdilu), zato je potrebno pred pričetkom novega šolskega leta prinesti novo zdravniško potrdilo. Novo zdravniško potrdilo je potrebno prinesti tudi tekom leta v kolikor je zdravnik izdal le začasno zdravniško potrdilo do pregleda pri specialistu (veljavnost do 6 mesecev).

Dolžnost staršev je, da pravočasno odjavljajo obroke in da nas obveščajo o vsakih spremembah (spremembe v vrsti medicinsko predpisane prehrane oz. diete, prenehanje diete) z novim zdravniškim potrdilom oz. z izjavo zdravnika o prenehanju diete.