Slika: Risba osmih otrok pri izvajanju različnih dejavnosti (mini golf, nogomet, igra z žogo, skok s kolebnico, badminton).

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želj staršev. Načrtujejo in vodijo jih strokovni delavci vrtca v času rednega programa. Starši po potrebi krijejo stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh dejavnosti ni potrebno posebej doplačati. Na otrokom zanimiv način vključujemo aktivnosti iz vseh področij dejavnosti npr. ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, plesne urice, različna praznovanja, joga za otroke, mladi planinci … Včasih zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključimo tudi zunanje izvajalce (abonma Malček Znalček …) ali pa jih organiziramo izven vrtca (abonma v muzeju NOB Maribor, kulturne prireditve, ogledi, izleti …).

Kadar se posamezna dejavnost izvaja v nadstandardnih pogojih –  z zunanjimi strokovnjaki ali nadstandardnimi dejavnostmi, govorimo o nadstandardni dejavnosti. Tako največkrat poteka izlet minimaturantov, načrtujemo tudi večdnevno bivanje izven kraja bivanja otroka (npr. vrtec v naravi). Organiziramo jih za starejše otroke in ker združujejo izvedbeni kurikul in storitveno dejavnost, del stroškov krijejo starši.

Dodatne dejavnosti oblikujemo po posebnem dogovoru s starši v skladu z željami staršev in otrok –  npr. plesne urice, Hop hop gibalnica, tečaj tujega jezika in podobno. Te dejavnosti so organizirane v popoldanskem času tako, da ne ovirajo dnevnega programa. Starši jih plačajo v celoti.

 

PROJEKT TURIZEM IN VRTEC – ŠPORTAJMO SKUPAJ

V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu prvič sodelovali pri projektu Turistične zveze Slovenije Turizem in vrtec. Letošnja tema je bila Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, mi pa smo si izbrali podtemo Športajmo skupaj.

In res smo celo leto pridno športali na gibalnih uricah v Športnem društvu Center, na različnih športnih prireditvah, likovno ustvarjali, otroci šole in vrtca pa so tudi sodelovali na spremljevalni prireditvi OFEM 2023 – MINI OLIMPIJSKI IZZIVI.

Slika: gibalne urice v Športnem društvu Center

 

Slika: Smučar Filip Flisar

 

Slika: otroci vrtca in šole na MINI OLIMPIJSKIH IZZIVIH OFEM 2023