Hišni red in pravila vrtca

V šoli izvajamo program za predšolske otroke, prilagojen program za predšolske otroke in program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Da bi izvajanje programov potekalo nemoteno, vas seznanjamo s hišnim redom in pravili vrtca.

 

Vljudno vas prosimo, da:

 • Zagotavljate redno spremstvo otroka v vrtec in iz vrtca. Ob prihodu, otroka osebno predate vzgojiteljici; prav tako ga ob odhodu prevzamete od vzgojiteljice. Vzgojiteljice lahko predajo otroka samo znani in pooblaščeni osebi, zato vas prosimo, da redno sporočate vsako spremembo.

 • Obvezno sporočite odsotnost otroka do 8. 00 ure tajnici OŠ in vrtca CSGM (tel. 02 / 228 53 44).

 • Redno sporočate spremembe osebnih podatkov, ki nastajajo med letom.

 • Se udeležujete roditeljskih sestankov, govorilnih ur, individualnih razgovorov in srečanj

 • Ne pripeljete bolnih otrok v vrtec. Vzgojiteljica ima pravico odkloniti sprejem otroka, ki kaže znake bolezni. Žal, otrok v času prejemanja zdravil me more obiskovati vrtca.

 • Za obiske v vrtcu in prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu se predhodno dogovorite z vzgojiteljico.

 • Poskrbite, da otroci v vrtec ne prinašajo nepotrebnih predmetov (telefoni, nakit…), razen igrač, če se tako dogovorijo z vzgojiteljico.

 • Vzgojiteljico obvezno opozorite na posebnosti otroka (zdravstvene, prehranske…)

 • Poskrbite za ustrezno obuvalo otroka v vrtcu (copati z gumijastim podplatom)

 • Označite osebne predmete otrok

 • Pravočasno poskrbite za delovni nalog, če je otrok v obravnavi pri logopedu, fizioterapevtu, delovnem terapevtu …

 • Da ob prihodu v vrtec, v času od 7.00 do 8.15 parkirate na igrišču CSGM

 

Otrokom in staršem omogočamo postopno in prijazno uvajanje in navajanje na skupino, zato ste lahko na začetku, skupaj z otrokom, v skupini.

 

V vrtcu se trudimo za zagotavljanje varnosti in razvijanje zdravih prehranskih navad, zato vas prosimo, da otroci v vrtec ne prinašajo žvečilnih gumijev in sladkarij. To velja tudi za praznovanja rojstnih dni. Praznovanja bomo organizirali tako, da bomo tisti dan popestrili dejavnosti, po želji otroka, ki praznuje. Za pogostitev lahko otroci prinesejo sadje ali suho sadje.