PROGRAM DELA INDIVIDUALNE SLUŠNO-GOVORNE TERAPIJE

 

Individualno slušno-govorno terapijo bo v OE OŠ in vrtec opravljalo 6 individualnih terapevtov iz OE ZE.

Individualno slušno-govorno terapijo bodo izvajale:

 

Tabela 32: Individualna terapija

Blanka Doberšek, prof. def., (predvidoma od aprila 2013 dalje)

Nada Megla, prof. def.,

Marija Meolic, prof. defektolog

Janja Vidovič, prof. defektolog, (predvidoma od marca 2013 dalje)

Diana Ropert, prof. defektolog

Nives Skamlič, prof. defektolog

Petra Tomc Šavora, prof. defektolog

Nada Hernja, prof.defektolog (predvidoma do prihoda Blanke Doberšek)

 

Osnovne naloge individualnih terapevtov

  • zagotovili bodo individualno slušno in govorno-jezikovno obravnavo vsakemu otroku, ki je že vključen v CSGM;
  • pogostost obravnave bo vezana na težavnost motnje;
  • z osnovnim znanjem in dodatnimi znanji bodo težili k uspešni rehabilitaciji otrok;
  • s sodelovanjem v TIM-u bodo prispevali k boljši rehabilitaciji otrok;
  • z izmenjavo strokovnih mnenj med strokovnjaki sorodnih ustanov bodo predstavili svoja znanja in izmenjali izkušnje, ki bodo pospešile rehabilitacijski proces;
  • vodili bodo potrebno dokumentacijo o obravnavanih otrocih in po potrebi pripravljali strokovna poročila in mnenja.