Ena izmed pomembnih novosti, uvedena z devetletno osnovno šolo, so IZBIRNI PREDMETI. So način prilagajanja šole potrebam, interesom in sposobnostim učencev.

Pomenijo obogatitev pouka, saj  ponujajo vsebine – od umetnosti, znanosti, obrti pa vse do športa.

Namen izbirnih predmetov je poglabljanje, pridobivanje in  širjenje znanj, spretnosti in veščin na tistih predmetnih področjih, ki učence najbolj zanimajo in veselijo.

Na tem linku se nahaja KATALOG IZBIRNIH PREDMETOV v prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za 7., 8. in 9. razred v šol. letu 2019/2020

Na tem linku se nahaja KATALOG IZBIRNIH PREDMETOV v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom za 7., 8. in 9. razred v šol. letu 2019/2020

Učenci 4., 5. in 6. razredu imajo možnost izbrati neobvezen izbirni predmet.

Na tem linku se nahaja KATALOG NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za 4., 5. in 6. razred v šol. letu 2019/2020