SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Skupaj z Območno enoto Rdečega križa Maribor smo v lanskem letu omogočili letovanje v Punatu dvema skupinama otrok  naše šole. Spremljale so jih prostovoljke, zaposlene v Centru za sluh in govor Maribor, ki otroke poznajo. Ker je bila izkušnja v lanskem letu zelo pozitivna, tudi letos ponujamo možnost letovanja otrok v mladinskem počitniškem domu v Punatu na otoku Krku.

 

Z veseljem vam sporočamo, da so se tudi letos naše strokovne delavke odločile, da bodo spremljale naše otroke na letovanju. V skupini bo lahko 10 otrok. Letovanje bo potekalo v dveh terminih. Prvi bo od 19. 6. 2014 do 3. 7. 2014, drugi pa od 14. 8. 2014 do 28. 8. 2014.

 

Za otroke iz občin: Maribor, Duplek, Rače-Fram, Hoče-Slivnica,  Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj in iz občin, ki jih pokrivajo RKS OZ Ormož, RKS OZ Ptuj in RKS OZ Slovenska Bistrica, je možno letovanje preko zdravstvene prijave (del stroškov letovanja krije zdravstvena zavarovalnica na predlog osebnega zdravnika); pri doplačilu staršev, ki znaša 130 evrov, pa lahko priskočijo na pomoč občine s sofinanciranjem. Otroci iz občin, ki zgoraj niso navedene, pa lahko letujejo samo v primeru, da starši krijete vse stroške letovanja. Ti letos znašajo 359,88 evrov.

 

Prosimo vas, da nam do ponedeljka, 07. 04. 2014, sporočite, ali želite vašega otroka prijaviti na letovanje v Punatu. Če bo prijavljenih otrok preveč, vas bomo o tem obvestili in vam predstavili druge možnosti letovanja.

 

Podrobnejše informacije (o ceni letovanja in drugo) lahko dobite pri svetovalni delavki Alenki Werdonig (tel. 228 53 53).

 

 

Svetovalna delavka:                                               Ravnatelj OE OŠ in vrtec:

Alenka Werdonig, dipl.psih.                                   Matjaž Pungartnik, prof. zgo.-geo.