Spoštovani starši!

Dne 1. 2. 2013 začne veljati nov Zakon o šolski prehrani. Zakon razširja možnosti za pridobitev subvencije za šolsko malico in kosilo.

Do sedaj se je pravica do subvencije za šolsko prehrano ugotavljala glede na skupni izračun družinskih dohodkov, kamor so bili všteti tudi otroški dodatki in denarne socialne pomoči. Sedaj se pravica do subvencije za šolsko prehrano ugotavlja glede na dohodek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.  Zaradi tega bo od 1. februarja 2013 več otrok upravičenih do subvencije za šolsko prehrano.

Da bodo lahko vsi otroci, ki so do subvencije šolske prehrane upravičeni, le – to tudi izkoristili, vas prosimo, da nam v tajništvo šole prinesete:

       Odločbo o otroškem dodatku

   Odločbo o upravičenosti do subvencije za malico in kosilo, izdano po uradni dolžnosti, če ste jo prejeli

 V kolikor nimate odločbe o otroškem dodatku, ki je veljala na dan 31. 12. 2012, morate na Center za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice in kosila. Prosimo, da nas tudi o tem obvestite.

Prosimo, da odločbe vi ali vaš otrok prinesete razredničarki ali v tajništvo šole do ponedeljka, 4. februarja 2013. Odločbe bomo fotokopirali in vam originale vrnili.

V kolikor so v zvezi s subvencijo šolske prehrane še kakšne nejasnosti, vas prosimo, da pokličete svetovalno delavko, Alenko Werdonig, na tel. št. 228 53 53.

 Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo!

 

Svetovalna delavka:                               Ravnateljica:

Alenka Werdonig, dipl.psih.                   Klavdija Ambrožič, prof. def. – logoped