Navodila za obisk zdravstvene enote 2022 – februar