Spoštovani!

Za prijavo na 5. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo izpolnite  spodnji obrazec.

Po prejemu vaših podatkov vas bomo obvestili o vseh podrobnostih.

 

Organizacijski odbor posveta

 

{loadposition obrazec1}

 


 

Prvo obvestilo / First Announcement            (tudi v PDF obliki)

 

5. SLOVESNKI POSVET O REHABILITACIJI OSEB S POLŽEVIM VSADKOM / 5th SLOVENE CONFERENCE ON REHABILITATION OF PERSONS WITH COCHLEAR IMPLANTS

Maribor, 10., 11. oktober 2014 / Maribor, 10th, 11th October 2014

 

ORGANIZATOR / ORGANISER

Center za sluh in govor Maribor / Centre for Hearing and Speech Maribor, Slovenia

 

KRAJ POSVETA /CONGRESS VENUE

Hotel City, Maribor

 

DELOVNI JEZIKI / OFFICIAL LANGUAGES

slovenski, hrvaški in angleški jezik / Slovene, Croatian, English

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMITEE

Milan Brumec, Sergeja Groegl, Brigita Kričaj Korelc, Dunja Petak, Matjaž Pungartnik, Diana Ropert, Irena Varžič, Alenka Werdonig (koordinator / coordinator)

 

STROKOVNI ODBOR / EXPERT COMMITEE

Saba Battelino, Ivica Bučar Jejčič, Nada Hernja, Anita Kastelic,Damjana Kogovšek, Janez Rebol, Majda Spindler, Polona Šoln Verbinc, Diana Ropert (koordinator / coordinator), Alenka Werdonig, Irena Željan

 

NAČIN SODELOVANJA / POSSIBLE WAYS OF ATTENDANCE

 • Udeleženec brez prispevka / Listener
 • Udeleženec s prispevkom / Oral presentation
 • Udeleženec s predstavitvijo posterja / Poster presentation

 

PREDSTAVITVE / PRESENTATIONS

 

 • Referat: največ 10 minut / Oral presentation: maximum 10 minutes
 • Poster: največ 5 minut / Poster presentation: maximum 5 minutes

 

POMEMBNI DATUMI / DEADLINES

 

 • 01. 04. 2014 prijava referata, povzetek referata / April 1th 2014 registration of oral presentation, obstract of the presentation
 • 15. 07, 2014 oddaja referata / July 15th 2014 submision of papers

 

TEMATSKA PODROČJA  / TOPIC AREAS

 • Polžev vsadek in drugi vsajeni slušni pripomočki
 • Indikacije za polžev vsadek pri posebnih primerih
 • Novosti pri operativnih posegih
 • Nastavitve in tehnična podpora
 • Rehabilitacija
 • Razvoj jezikovnih kompetenc uporabnikov PV
 • Vzgoja in izobraževanje otrok s polževim vsadkom in prehod mladih na trg dela
 • Izkušnje uporabnikov PV in staršev
 • Nove perspektive
 • Cochlear implant and other implanted hearing aids
 • Indications for cochlera implants in special cases
 • Inovations in surgery
 • Fiting CI and technical support
 • Rehabilitation
 • Developement of language skills of the CI users
 • Education of children with cochlear implant and transition of young people into the labor market
 • Experiences of CI users and their parents
 • New prospects

 

KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE

165 EUR, plačilo do 30. 05. 2014 / 165 EUR, Payment until May 30th 2014

195 EUR, plačilo po 30. 05. 2014 / 195 EUR, Payment after May 30th 2014

Starši in uporabniki PV ter študenti: 45 EUR / parents, CI users and students 45 EUR

 

Kotizacijo nakažite na račun štev: / Registraion fee has to be transferred to the account:

IBAN SI56 011006030690047, z oznako 9002 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X / IBAN SI56 011006030690047 marked with 9002 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X

 

Davčna številka: / tax number:

86790455

 

SPLETNA STRAN / WEB PAGE

http://www.csgm.si/index.php/posvet

 

KONTAKT / CONTACT

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

T:00 386 (0)2 228 53 40,  F: 00 386 (0)2 228 53 63  
E: alenka.werdonig@guest.arnes.si

 

REZERVACIJA HOTELSKE SOBE / HOTEL BOOKING

 

Obrazec za rezervacijo hotelske sobe / hotel booking form 

(25% popust pri nočitvi z zajtrkom.  brezplačen parkirni prostor,  brezplačen dostop do interneta)

Informacije in rezervacije nočitev najdete na naslednji povezavi:  http://cityhotel-mb.si/

 

Častni pokrovitelj:

 

 

Glavna sponzorja COCHLEAR in MEDEL:

 

            

 

 

Srebrni sponzor NEUROTH: 

 

 

 

 

 

Bronasti sponzorji AUDIO BM, WIDEX in Advanced Bionics:

 

        

 

 

Ostali sponzorji: Mestna občina Maribor in TIPK TV.