V organizacijski enoti osnovna šola in vrtec (v nadaljevanju OE OŠ in vrtec)  izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih, naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, otrok z avtistično motnjo (AM) ter otrok z več motnjami.

Izvajali bomo:

  • Prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
  • Prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami,
  • Prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
  • Prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.