CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR 

 OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS 

NOVINCEV V ODDELEK REDNEGA VRTCA 

OE OŠ IN VRTEC PRI

CENTRU ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR 

ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo, od 

27. 03. 2013 do 03. 04. 2013 oz. do zasedbe prostih mest, potekal vpis otrok za sprejem v oddelek rednega vrtca za šolsko leto 2013/2014. 

V oddelek rednega vrtca bomo sprejemali predšolske otroke v starosti 

od treh let do vstopa v šolo. 

Vloga za sprejem otroka v vrtec  je objavljena na spletni strani Centra za sluh in govor Maribor, lahko pa ga dobite tudi v tajništvu šole. 

Vlogo je mogoče oddati: 

– po pošti ali v tajništvu šole med 8. in 14. uro.

 

Naslov: 

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR 

VINARSKA ULICA 6 

2000 MARIBOR

 

Ravnateljica OE OŠ in vrtec:                                     Direktorica CSGM: 

Klavdija Ambrožič, dipl. def.-logopedinja                  mag. Dunja Petak, univ. dipl. psih.