vpetek, 20. 11. 2015, bo tudi letos izveden 
slovenski tradicionalni zajtrk.

Učenci
bodo v času malice dobili domač kruh z maslom in medom ter jabolko, v okviru redne malice jim bomo razdelili jogurte, ki jih lahko pojedo kasneje ali odnesejo domov.