Tudi letos bomo na Centru za sluh in govor Maribor organizirali zelo pomemben posodobitveni seminar Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika v izvedbi Tugomire Vizjak Kure. Namenjen je vsem, ki izvajajo skupinsko delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, izkušnje pa so pokazale, da z njim veliko pridobijo tudi vsi, ki delajo s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami, pa tudi z otroki brez evidentiranih težav.

 

Program in vabilo

 

Vabljeni!