Strokovni center za avtizem je pilotni projekt, ki se izvaja v Centru za sluh in govor Maribor (CSGM), v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Je eden izmed desetih strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, namenjen celostnemu obravnavanju otrok in mladostnikov z avtizmom.

Namen pilotnega projekta je opredeliti potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, tako, da bodo lahko postavljeni ustrezni normativi in potrebna sredstva za sistemsko podporo celostni obravnavi otrok in mladostnikov z avtizmom.

Tako bo mogoče vzpostaviti strokovni center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov z avtizmom kot središče strokovnjakov, ki bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom z avtizmom, hkrati pa celovito podporo njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki z avtizmom.

 

V okviru projekta sta se strokovni delavki udeležili največje evropske konfernece s področja avtizma, 12th Autism-Europe International Congress, ki je potekala od 13.9. do 15.9. v Nici (Francija). Na konferenci sta Alenka Werdonig (vodja projekta) in Sabina Mujkanović (strokovna sodelavka na projektu) aktivno sodelovali s prispevkom – plakatom z naslovom Professional centre for autism Slovenia.

Več informacij: http://www.autismeurope-congress2019.com/en