Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, ki vam bo dal energijo za optimalno koncentracijo pri delu in boljšo učinkovitost. Doma redno zajtrkuje komaj polovica naših učencev.

Vseslovenskemu projektu “Tradicionalni slovenski zajtrk” se bo 16. novembra 2012, pridružil tudi Center za sluh in govor Maribor. Učencem bomo za zajtrk ponudili kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse domačega izvora.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Na razrednih urah se bodo razredniki o tem pogovorili in seznanili tudi učence. Za lažje načrtovanje vsebin, ki jih bodo razredniki predstavili otrokom vam prilagamo povezavo:

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/

Tako starši kot otroci imamo o zdravi prehrani in pomenu zajtrka veliko znanja, ki pa je zaman, če tega znanja ne prenesemo v prakso.

Datum:  9. 11. 2012

Organizator šolske prehrane:

                                                                                                          Boris Kojc, prof.