ZAKAJ ZGODAJ K LOGOPEDU?

  • Med šestim mesecem in drugim letom otrokove starosti je pomemben prediktor razvoja govora že predverbalna faza.
  • Otrok s svojim okoljem že sporazumeva še preden osvoji govor.
  • Še preden otrok spregovori, lahko spremljamo kognitivne, motorične in komunikacijske predispozicije za otrokov jezikovni razvoj.
  • Pozornost, vokalizacija, razumevanje besed ter razvoj igre so podlaga za razvoj govora.
  • Z zgodnjo logopedsko obravnavo dosežemo optimalno raven verbalne komunikacije še pred všolanjem.