Posvet

 
 • Posvet

   
 • Prvo obvestilo

  Prvo obvestilo / First Announcement     (pdf) 7. SLOVENSKI POSVET O REHABILITACIJI OSEB S POLŽEVIM VSADKOM Z MEDNARODNO UDELEŽBO / 7th SLOVENE CONFERENCE ON REHABILITATION OF PERSONS WITH COCHLEAR IMPLANTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Maribor, 25., 26. november 2022 / Maribor, 25th, 26th November 2022   ORGANIZATOR / ORGANISER Center […]

   
 •  
 • Prijava na posvet/Submission form

  Za prijavo, izpolnite sledeč spletni obrazec:/To sign up, fill in the following online form: SPLETNA PRIJAVNICA / WEB SUBMISSION FORM (https://diskstation.csgm.si/wordpress/) KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE ZGODNJA PRIJAVA – plačilo do 30. 05. 2022 / EARLY REGISTRATION – Payment until May 30th 2022 150 € za dva dni / 150 €, […]

   
 • Navodila avtorjem prispevkov

  NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA REFERATA / INSTRUCTIONS FOR ABSTRACT SUBMISSION        (pdf) Povzetek mora vsebovati / Abstract should contain: Naslov povzetka / Title of abstract, Predviden način predstavitve (ustno, poster) / Preferred method of presentation (oral, poster), Naslov odgovornega avtorja, elektronski naslov, telefon in fax / Name of responsible author, address, […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost