Vadba v vašem vrtcu poteka od 22.11.2012 do vključno 30.5.2013 enkrat na teden v telovadnici vrtca in sicer vsak četrtek od 15.30 do 16.15. Program vodijo učitelji, ki so strokovno usposobljeni, odgovorno in varno skrbijo za čim boljši napredek in motivacijo vaših otrok. Otroci bodo v ne tekmovalnem, igrivem vzdušju pridobili ogromno znanja in gibalnih izkušenj. Naučili se bodo premagovati izzive, strahove in se izražati bolj samozavestno. Otroke bomo spodbujali k humanim medsebojnim odnosom in k športnemu obnašanju (fair playu). Načrtno bomo spremljali dosežke in se individualno posvetili posamezniku, da bo uspešen in motiviran.

 

Za celoten program Otroške gibalnice HopHop v ustanovi Center za sluh in govor Maribor sledite tej povezavi:

Program Otroške gibalnice HopHop v ustanovi Center za sluh in govor Maribor