Ena izmed pomembnih novosti, uvedena z devetletno osnovno šolo, so IZBIRNI PREDMETI. So način prilagajanja šole potrebam, interesom in sposobnostim učencev.

Pomenijo obogatitev pouka, saj  ponujajo vsebine – od umetnosti, znanosti, obrti pa vse do športa.

 

Namen izbirnih predmetov je poglabljanje, pridobivanje in  širjenje znanj, spretnosti in veščin na tistih predmetnih področjih, ki učence najbolj zanimajo in veselijo. 

 

Na tem linku se nahaja: Katalog obveznih izbirnih predmetov_18_19

Na tem linku se nahaja: Katalog izbirnih predmetov – NIS 2017_18

 

 

Učenci 4., 5. in 6. razredu imajo možnost izbrati neobvezen izbirni predmet.

 

Na tem linku se nahaja katalog neobveznih izbirnih predmetov Katalog neobveznih izbirnih predmetov Katalog neobvezni izbirni predmeti 2018/2019