NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujetaZakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

 

NALOGE S PRETEKLIH NPZ NAJDETE NA SPLETNIH  STRANEH DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA.

 

Nacionalnega preverjanja znanja se v šolskem letu 2016/2017 obvezno udeležijo učenci 6. in 9. razreda. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov:

  • v 6. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku (angleščina),
  • v 9. razredu pri slovenščini, matematiki in tretjem predmetu (učenci naše šole so izbrani za preverjanje iz predmeta biologija).

Datumi preverjanja znanja:

  • četrtek, 4. maj 2017 slovenščina ( 6. in 9. razred),
  • ponedeljek, 8. maj 2017 matematika (6. in 9. razred),
  • sreda, 10. maj 2017 angleščina (6. razred) in biologija (9. razred).

 

 Brošura, pripravljena na RICu – Informacije za starše