POLETNA ŠOLA V NARAVI – VIRC, POREČ

 

Spoštovani starši!

 

Kot smo vas obvestili že na prvem roditeljskem sestanku, Vaši otroci odhajajo 3. teden septembra (15.-19. 9. 2014) v šolo v naravi v VIRC Poreč, kjer bodo imeli pouk nekoliko drugače. Iz učilnic se bo preselil v vsakodnevno življenje. Šola v naravi je preplet številnih naravoslovnih, kulturnih, športnih in zabavnih prireditev.

CILJI ŠOLE V NARAVI  SO:

  • seznanjanje z elementi raziskovalnega dela;
  • pozitiven odnos do zdravega načina življenja;
  • skrb za skladen telesni in duševni razvoj otrok;
  • odgovoren odnos do okolja;
  • zagotoviti plavalno pismenost osnovnošolca.

PLAČILO

Ekonomska cena je 164,63. Končno ceno se bomo potrudili čim bolj znižati na podlagi

       subvencije, ki pripada učencem z MIZŠ,

       dobljenih sponzorskih sredstev in

       sredstev šolskega sklada.

Naprošamo vse starše, ki imajo možnost pridobiti namenska sponzorska sredstva za poletno šolo v naravi, da se oglasijo v pisarni ravnatelja, kjer bodo dobili vlogo za pridobitev sponzorskih sredstev.

 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja tega zneska ne zmorejo plačati, bomo poskrbeli s pomočjo subvencije šole v naravi. Zato vas naprošamo, da do petka, 20.6.2014, v šolo dostavite odločbo o otroškem dodatku. Le-ta bo kriterij za dodelitev sredstev.

 

Na podlagi dobljenih podatkov bomo sredstva razdelili med učence. Končno ceno šole v naravi vam bomo sporočili na podlagi števila prijavljenih učencev in pridobljenih sponzorskih sredstev.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

 

                                                                            Matjaž Pungartnik, prof. zgo.-geo.

                                                                                       ravnatelj OE OŠ in vrtca

 

Maribor, 16.6.2014