Jedilnik najdete na tej povezavi:

JEDILNIK MAREC 2013

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

Bistvo  dobre, zdrave, raznovrstne in uravnotežene  prehrane je v tem, da je 

osnova za dobro počutje in zdravje. Na šoli se trudimo, da pripravljamo 

raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika. 

V kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico 

za otroke vrtca in učence šole. 

Dietna prehrana  

Zaposleni v šolski kuhinji pripravljajo tudi dietne obroke na podlagi pridobljenega 

zdravniškega potrdila za učence, ki imajo posebne zdravstvene težave, povezane 

s prehrano (celiakijo, alergije, laktozna intoleranca …).  

V tem primeru morajo starši oz. zakoniti zastopniki učenca predložiti šoli 

zdravniško potrdilo. Veljavnost potrdila je eno leto, zato ga je potrebno vsako 

šolsko leto obnoviti. Če otrok diete ne potrebuje več, pa morajo podati pisno izjavo 

o prenehanju le-te. 

Učenci imajo zajtrk, malico in kosilo v jedilnici šole. 

Učenci jutranjega varstva imajo zajtrk med 07.00 in 07.45.  

Otroci vrtca imajo zajtrk med 8.00 in 8.30. 

Učenci od 1. do 9. razreda šole malicajo med 8.45 –

9.15 (1.skupina) in med 09.35 in 10.05 (2.skupina).

Otroci vrtca imajo sadno malico med 10.00 in 10.30.

Otroci vrtca imajo kosilo med 12.00 in 12.30. 

Učenci šole kosijo v času med 12.25 in 13.15. 

Obveznosti učencev in staršev  

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval 

pravila šolske prehrane, plačal prispevek zanjo, pravočasno odjavil posamezen 

obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če le-tega ni 

pravočasno odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je 

podal v prijavi na prehrano.  

Stroške prehrane starši poravnajo (položnica ali trajnik) do določenega roka.

 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Kot 

pravočasno odjavljen obrok se šteje, če je odjavljen vsaj en delovni dan prej v 

tajništvu šole (02/228 53 44) in to najkasneje do 13. ure.  

V kolikor otrok nenadoma zboli, morajo starši obroke odjaviti najkasneje do 8. ure 

zjutraj. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

Subvencionirana cena malice  

Zakon za uravnoteženje javnih financ v 41. členu subvencioniranja cene malice 

določa, da je, ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 

43/10), od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, 

ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer 

od dneva, ko mu je ta pravica priznana.  

Subvencionirana cena kosil 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za 

učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo in je 

povprečni mesečni dohodek v družini do 18% neto povprečne plače, kar je 

razvidno iz odločbe Centra za socialno delo.  

Subvencionirana cena kosil učencem iz občine Maribor 

Od 1. 1. 2012 dalje so iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor upravičeni 

do individualne subvencije za kosila učenci, pri katerih je povprečni mesečni 

dohodek od 18 – 36 % neto povprečne plače, kar je razvidno iz odločbe Centra za 

socialno delo.  

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in 

drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni 

oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, 

pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti. 

Prijava na šolsko prehrano  

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so 

posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijavo oddajo 

razredniku ali po pošti na naslov šole, praviloma v mesecu juniju za prihodnje 

šolsko leto. Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijave na šolsko 

prehrano vložijo na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijavo hranijo 

v blagajni šole do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.  

Prav tako je konec meseca junija na Center za socialno delo potrebno oddati 

vlogo za subvencionirano prehrano, v kolikor starši menijo, da so zaradi šibkega 

socialnega statusa do subvencije upravičeni. 

 

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

PONEDELJEK

1.10.2012

·           RŽENI KRUH

·           ŠUNKA V OVITKU

·           SVEŽ PARADIŽNIK

·           METIN ČAJ Z MEDOM

 

·       JABOLKO

·          ČUFTI V PARADIŽNIKOVI OMAKI

·          PIRE KROMPIR

·          DOMAČA GIBANICA

TOREK

2.10.2012

·            MLEČNI ZDROB S

         KAKAVOVIM POSIPOM

(KRUH)

 

·       BANANA

·       ŠPINAČNA JUHA

·       DUŠEN SVINJSKI ZREZEK  V VRTNARSKI OMAKI

·       POLNOZRNATE TESTENINE

·       ZELENA SOLATA S KORENČKOM

 

SREDA

3.10.2012

·           SEZAMOVA BOMBETKA

·           PLESKAVICA Z

         ZELENJAVNO PRILOGO

·           OTROŠKI ČAJ

 

·       LUBENICA

 

·       BISTRA ZELENJAVNA JUHA

·       PEČENA PURANJA NABODALA

·       RIŽ Z JEŠPRENOM

·       KUMARICE V SOLATI

 

ČETRTEK

4.10.2012

·           OVSENI KRUH

·           SMETANOV NAMAZ Z

         ZELIŠČI

·           BELA KAVA

·       SLIVA

·       GOVEJA JUHA

·       KUHANA GOVEDINA V GRAHOVI OMAKI

·       KRUHOV CMOK

·       ZELENA SOLATA S KORUZO

 

PETEK

5.10.2012

·           ŠOLSKI KRUH

·           NAMAZ S SARDINAMI

         IN MASLOM

·           SADNI ČAJ

 

·       HRUŠKA

·       ZDROBOVA JUHA

·       PEČEN PIŠČANEC BREZ KOŽE

·       MLINCI

·       KITAJSKO ZELJE V SOLATI