Za prijavo, izpolnite sledeč spletni obrazec:/To sign up, fill in the following online form:

SPLETNA PRIJAVNICA / WEB SUBMISSION FORM

(https://diskstation.csgm.si/wordpress/)

KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE

 • ZGODNJA PRIJAVA – plačilo do 30. 05. 2022 / EARLY REGISTRATION – Payment until May 30th 2022
  • 150 € za dva dni / 150 €, for two days
  • 75 €, za en dan / 75 €, for one day
  • Upokojenci, starši in uporabniki PV ter študenti 45 € (en ali dva dni/osebo) / (one or two days/person) parents, CI users and students 45 €
 • POZNA PRIJAVA – plačilo po 30. 05. 2022 / LATE REGISTRATION -Payment after May 30th 2022
  • 210 € za dva dni / 210 €, for two days
  • 95 €, za en dan / 95 €, for one day
  • Upokojenci, starši in uporabniki PV ter študenti 55 € (en ali dva dni/osebo)/ (one or two days/person) parents, CI users and students 55 €

Kotizacijo nakažite na račun štev: / Registraion fee has to be transferred to the account:

IBAN SI56 011006030690047, Pri plačilu navedite sklic 00 9002 in namen Posvet 2022 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X / IBAN SI56 011006030690047 When paying, state reference 00 9002 and purpose Conference 2022 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X

Davčna številka: / tax number:  86790455

POVEZANE STRANI / RELATED SITES