Prvo obvestilo / First Announcement     (pdf)

7. SLOVENSKI POSVET O REHABILITACIJI OSEB S POLŽEVIM VSADKOM Z MEDNARODNO UDELEŽBO /

7th SLOVENE CONFERENCE ON REHABILITATION OF PERSONS WITH COCHLEAR IMPLANTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Maribor, 25., 26. november 2022 / Maribor, 25th, 26th November 2022

 

ORGANIZATOR / ORGANISER

 • Center za sluh in govor Maribor / Centre for Hearing and Speech Maribor, Slovenia

KRAJ POSVETA / CONGRESS VENUE

 • Hotel City, Maribor, Slovenija

DELOVNI JEZIKI / OFFICIAL LANGUAGES

 • slovenski, hrvaški in angleški jezik / Slovene, Croatian, English

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMITEE

 • Milan Brumec (koordinator / coordinator), Ajda Demšar, Mateja Frangež, Katja Globevnik, Sergeja Groegl, Mateja Loparnik, Matjaž Pungartnik, Diana Ropert, Samo Rumež, Jana Škorjanc, Irena Varžič, Borut Vnuk

STROKOVNI ODBOR / EXPERT COMMITEE

 • Saba Battelino, Nina Božanič Urbančič, Mateja Božič, Irena Brecelj, Katja Globevnik (koordinatorka / coordinator), Anita Kastelic, Damjana Kogovšek, Mojca Kolarič, Alenka Kravos, Amelija Mozetič-Hussu, Janez Rebol, Diana Ropert

NAČIN SODELOVANJA / POSSIBLE WAYS OF ATTENDANCE

 • Udeleženec brez prispevka / Listener
 • Udeleženec s prispevkom / Oral presentation
 • Udeleženec s predstavitvijo posterja / Poster presentation

PREDSTAVITVE / PRESENTATIONS

 •  Referat: največ 10 minut / Oral presentation: maximum 10 minutes
 • Poster: največ 5 minut / Poster presentation: maximum 5 minutes

POMEMBNI DATUMI / DEADLINES

 • 15. 04. 2022 prijava referata, povzetek referata / April 15th 2022 registration of oral presentation, abstract of the presentation
 • 19. 08. 2022 oddaja referata / August 19th 2022 submission of papers
 •  

TEMATSKA PODROČJA / TOPIC AREAS

 • Polžev vsadek in drugi vsajeni slušni pripomočki /
  Cochlear implant and other implanted hearing aids
 • Indikacije za polžev vsadek pri posebnih primerih /
  Indications for cochlera implants in special cases
 • Novosti pri operativnih posegih /
  Inovations in surgery
 • Nastavitve in tehnična podpora /
  Fiting CI and technical support
 • Rehabilitacija / Rehabilitation
 • Razvoj jezikovnih kompetenc uporabnikov PV /
  Developement of language skills of the CI users
 • Vzgoja in izobraževanje otrok s polževim vsadkom in prehod mladih na trg dela /
  Education of children with cochlear implant and transition of young people into the labor market
 • Izkušnje uporabnikov PV in staršev /
  Experiences of CI users and their parents
 • Nove perspektive /
  New prospects

 

SPONZORJI / SPONSORS

Glavna sponzorja COCHLEAR in MEDEL:

                      

 

Ostali sponzorji: 

AUDIO BM

 

neuroth logo

 

 

 

SPLETNA STRAN / WEB PAGE

https://www.csgm.si/prvo-obvestilo

POVEZANE STRANI / RELATED SITES

KONTAKT / CONTACT

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

T:+ 386 (0)2 228 53 40,  F: + 386 (0)2 228 53 63
E: milan.brumec(at)csgm.si