LETNI DELOVNI NAČRT – LDN

  

Zastavljene vzgojno-izobraževalne (v nadaljevanju VIZ) cilje bomo dosegali z izvajanjem rednega pouka, razširjenega VIZ programa, slušno-govorne rehabilitacije in delovne terapije.

Letni delovni načrt šole lahko najdete na tej povezavi:LDN