Spoštovani starši, skrbniki in spremljevalci!

Obveščamo vas, da lahko v vrtec CSGM vstopajo le zdrave osebe in osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso bile v stiku z osebo, okuženo s COVID-19, oziroma osebo z znaki okužbe s COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo.

Vstop osebam, ki kažejo znake okužbe dihal NI DOVOLJEN!

V primeru, da ima vaš otrok naslednje bolezenske simptome: povišano telesno temperaturo, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomankanja zraka), ima drisko ali kaže kakšne druge bolezenske znake, mora ostati doma. O obolenju obvestite strokovnega delavca vašega otroka.  Če bomo bolezenske znake opazili v vrtcu, bomo otroka izolirali, poklicali starša, ki ga je dolžan v čim krajšem času priti iskati.

Navodila za PRIHODE in ODHODE

PRIHOD v VRTEC:

 1. V vrtec naj otroka pripelje le eden od staršev/skrbnikov oz. ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva, vedno ob uri, ki ste jo predhodno izbrali oz. najpozneje do 8. ure.
 2. Starši/skrbniki pripeljete otroka pred matično igralnico, kjer ga ob odhodu tudi prevzamete.
 3. Ob vstopu na območje vrtca si nadenite zaščitno masko.
 4. Pred vstopom v vrtec si razkužite roke (otrokom po navodilih NIJZ ne razkužujemo rok).
 5. V garderobo vstopa en starš/skrbnik oz. največ dva starša ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5-2m.
 6. Če bo za vstop v vrtec potrebno počakati, vas prosimo da vzdržejete priporočeno medosebno razdaljo 1,5-2 metra.
 7. Otroka odpeljete do garderobe, kjer se otrok preobuje in preobleče.
 8. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame vzgojiteljica. V igralnico in druge prostore ne vstopajte!
 9. Informacije o otroku posredujte strokovnemu delavcu po telefonu ali e-pošti in ne na hodniku.
 10. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah.
 11. Priporočeno razdaljo vzdržujete tudi do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.
 12. Prepovedano je prinašanje igrač in knjig od doma. Izjema so igrače, brez katerih otrok ne bi mogel biti; ostanejo naj v otrokovem nahrbtniku v garderobi.
 13. Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko shranimo umazana in mokra oblačila za pranje.
 14. V skladu s priporočili NIJZ vam odsvetujemo uporabo javnega prevoza do vrtca.
 15. Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja.
 16. Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

ODHOD iz VRTCA:

 1. Starši/skrbniki pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli.
 2. V vrtec vstopite z zaščitno masko, ob vstopu v stavbo si razkužite roke.
 3. Po otroka pojdite v njegovo igralnico. V igralnico ne vstopajte!
 4. Otroka vam bo predala vzgojiteljica. Prevzem otroka opravite čim hitreje.
 5. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah (igriščih).

Z doslednim upoštevanjem pravil bomo skupaj poskrbeli za varnost vseh nas.

Hvala.