Dragi starši, dragi skrbniki!

 

Kot ste najverjetneje izvedeli že iz medijev, je Vlada RS sprejela odločitev, da s 1.4.2021 ustavi javno življenje do 12.4.2021.

Kljub zaprtju številnih področij in dejavnosti, vas obveščamo, da Center za sluh in govor Maribor ostaja odprt in nadaljuje z izvajanjem vseh dejavnosti.

Tudi predšolski oddelki (redni vrtec in prilagojeni program) bodo delovali kot doslej, prav tako bodo organizirani prevozi predšolskih otrok.

Prosimo pa, da v vrtec še naprej pošiljate otroke brez bolezenskih znakov (značilnih za bolezen COVID-19) in tako prispevate k temu, da bomo program lahko izvajali naprej.

Še naprej vas prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje higienskih priporočil za preprečevanje okužb, saj nam lahko varne pogoje uspe ustvariti le skupaj.

Zjutraj, ko pripeljete otroka v vrtec, upoštevajte navodila trenutnega hišnega reda, ki smo jih pripravili ob upoštevanju Higienskih priporočil za otroke vrtca (NIJZ). Navodila so vam že bila posredovana in so izobešena na vhodnih vratih vrtca CSGM. V igralnici bo vašega otroka sprejela ene od vzgojiteljic iz skupine. Ob prihodu si bo ob pomoči vzgojiteljice umil roke z vodo in milom. 

Prihod in odhod otroka v vrtec naj bo časovno usklajen z vzgojiteljico v oddelku, saj bo njen delovni čas vezan na vašo potrebo po bivanju otroka v vrtcu – uro prihoda in odhoda, ku ste ju ob prijavi navedli. Zato vas prosimo, da vsako morebitno spremembo prihoda oz. odhoda otroka sporočate pisno in sproti.

 

Vodstvo OE OŠ in vrtec CSGM

Maribor, 31.3.2021